Nieuwsbericht

2e oeverzwaluwen zaal koudum

GAVC 1- Oeverzwaluwen 2: Notulen jeugd(zaal)commissie vergadering

NOTULEN JEUGD(ZAAL)COMMISSIE VERGADERING

Datum: Dinsdag 2 april 2019
Tijd: 20.55
Locatie: Sporthal de Twine te Grou

Aanwezig (6): Voor(Bank)zitter S. de Lange; Aanvoerder S.H. Haytema; Expert ‘Groene Energie’ R. Zonderland; Hoofd Badkamer Marketing D. Bennik; Hoofd Sponsoring en Dataverwerking H. Speerstra; Nazitter G. de Lange.

Afwezig (11): W. Klijn Velderman (ja maar…); E. Schreur (geen oppas); R. Peterson (fikkie stoken); S. Sipkema (melken); Huis DeeJay A. Boschma (#iamaukezlatan); Hoofd planning en penningmeester M. Minkman (had wat anders); Directeur S. Boersma (10 minuten gesprekken); G.J. Hoekstra (ken nooit op tiisje); W. Peterson (is toch al de Pichici van 2018/19); Notulist B. de Boer (de om de tweedaagse jeugdcommissie vergadering); secretaris J.E. Pries (idem B. de Boer)

Betreffend: G.A.V.C. 1 – OEVERZWALUWEN 2 (2-11)

– Arbitale trio
De scheidsrechterfluit werd gehanteerd door dhr. E.P. Verboom. De grensrechtervlag werd vakkundig gezwaaid door Fokke ùt Grouw. De wedstrijdleiding en scoreboard was in handen van vrouw Fokke ùt Grouw.

Het bestuur dankt het arbitrale trio hartelijk voor het in goede banen leiden van de jeugd(zaal)commissie vergadering.

– Doelpuntenmakers
Als onderstaande verwerkt door portefeuille ‘Dataverwerking’.
H. Speerstra ⚽️ 4
S.H. Haytema ⚽️ 3
D. Bennik ⚽️ 2
R. Zonderland ⚽️ 1
S. de Lange ⚽️ 1

Opmerking:
Het 11de doelpunt van S. de Lange betekende het 99ste doelpunt voor Oeverzwaluwen 2. Voorgesteld door Hoofd Marketing en unaniem aangenomen door het bestuur is een ‘meet & greet’ met de maker van het 100ste doelpunt voor diegene die deze doelpuntenmaker juist voorspelt.

*Houd onze FB-pagina in de gaten voor de start van deze actie.*

– Analyse speeltijd en inspanning
Beoordeeld door hoofd groene energie.
Van de te verdelen 200 minuten (4 veldspelers maal 50 minuten), behoort iedere speler gemiddeld 40 minuten (bij 5 veldspelers) te spelen. De praktijk liet onderstaand beeld aan netto speeltijd en inspanning zien.

Speler Speeltijd Schaal van Inspanning
R. Zonderland 45 minuten 2 uit 10
H. Speerstra 45 minuten 4 uit 10
D. Bennik 45 minuten 3 uit 10
S.H. Haytema 45 minuten 5 uit 10
S. de Lange 20 minuten 10 uit 10

Opmerking:
Naar verluidt scoorde de in afwezigheid schitterende secretaris J.E. Pries alsnog een 8 uit 10 op de schaal van inspanning. Wat een man…

– Analyse douchevoorziening
Opgesteld en ingediend door het Hoofd Badkamer Marketing.

Ruimte 10
Staat van douches 5
Aantal douches 7
Temperatuur 6
Invalidevoorz. 8
Toiletvoorz. 10
Geur 2
De separate douchecabine wordt naar alle
waarschijnlijkheid gebruikt als toiletvoorziening.

– Boetes
Verwerkt door de penningmeester.

S.H. Haytema E.D.-tje
G. de Lange 2 pannas
S. de Lange. Portemonnee vergeten

– Nazit
Beoordeeld en vergeten door de nazitcommissie.

Bier 8
Kornuit bleek een goed biertje te zijn.
Snelheid Barpersoneel 4
Veelal druk met kleedkamer dweilen en keuken poetsen.
Kwaliteit van het tappen 2
30% schuim op het bier en afschuimen om het afschuimen.
Consumptievermogen selectie 8
“Aangenomen werk.”
Nazithap 10 Patat shoarma @ Mangerie.
Eindstaat bierpot -2
15,70 over en niet bijgelapt.

– Rondvraag

H. Speerstra wil de BOB-commissie graag wijzen op het mee terugnemen van alle materialen en spelers. Zelfs al wordt er een tussenstop gemaakt in Sneek (Mangerie red.), dan gaarne alsnog alles en iedereen terugnemen. De BOB-commissie heeft dit ter kennisgeving aangenomen en weggelachen.

S. de Lange wil graag als Man van de Wedstrijd de annalen ingaan. Het bestuur heeft gestemd en is akkoord gegaan.

S. de Lange wilde de vergadering verder nog wijzen op het nieuwe cafe aan de Hoofdstraat in Koudum; ‘The G.O.A.T. House, ofwel ‘it Bokkehok’.
S.H. Haytema gaf aan hier graag een geit voor beschikbaar te willen stellen.

De feestcommissie (E. Schreur & H. Speerstra) gaf aan dat komende zaterdagavond het eerstvolgende teamfeest gepland staat, vanaf 18.00 op de Kuilart. De oppascommissie in de persoon van W. Klijn Velderman stelt voor om alle kinderen in huis te nemen en het oppassen voor zijn rekening te nemen. De vergadering ging unaniem akkoord met dit voorstel.

– Ingekomen stukken
Uit de mailbox van de secretaris.

E. Feenstra uit Koudum schreef dat de overwinning op Workum 1 inmiddels 2 maanden en 11 dagen geleden is. Verder schreef deze persoon dat Workum pas 89 maal doel heeft getroffen, met een wedstrijd meer gespeeld.

Ene J. Hofman, ùt ergens tusken Warkum en it Heidendom, voegde hieraan toe dat deze overwinning al 6.044.400 seconden en 100.740 geleden is.

H. Bakker, die fan Klaas en Truus, wilde de heren van Oeverzwaluwen nogmaals feliciteren met deze overwinning.

– Sluiting
De voor(bank)zitter sloot de vergadering om 00.23.

Namens het secretariaat,

B. de Boer
J.E. Pries