Nieuwsbericht

Grote opkomst ledenvergadering

Gisteravond was de jaarlijkse ledenvergadering van Oeverzwaluwen Voetbal. Er was een grote opkomst, er waren maar liefst 40 leden aanwezig. Ook onze vrouwentak was goed vertegenwoordigd.Naast het bestuur kwamen ook de verschillende commissies aan het woord. Zo vertelde Hiele over de beheercommisie en benadrukte dat aan jeugd onder de 18 jaar geen alcohol mag worden geschonken. Verder is het beheer van de kantine nu in handen van Boukje en Stefan. Age Flapper sprak over de Club van 100. Deze bestaat al 19 jaar en heeft veel goede doelen gesteund. Jelle lichte het oud papier toe en de vreemde move van de gemeente om een oud papiercontainer bij de Poiesz in te richten. Hiermee komen belangrijke inkomsten van onze club en ook ook van  Nij Libben in gevaar. Dit moet het dorp niet willen, maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Met de jeugdafdeling gaat het goed en er zijn weer een aantal leuke feestjes geweest voor jong en oud.
Jelle Zijlstra blijft nog een jaar voorzitter en Vincent Hol nog voor een hele periode. We hebben inmiddels rond de 300 leden inclusief tientjesleden en  zoveel heeft de club nog nooit gehad.Het bestuur stelde voor dit jaar geen contributieverhoging door te voeren, zodat het voetbal voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft.

Wilco Spoelman stopt als bestuurslid, maar blijft de functie van communicatie en PR aanhouden zolang er nog geen vervanger is gevonden. Hij draagt de verantwoordelijkheid van de website nu al over aan Cees Visser. Hij wordt de nieuwe webmaster.   Cees verteld over een nieuwe website, app en club t.v. systeem van Voetbal assist. Dit is interactief en hierin kunnen de teams en spelers ook zelf van alles doen. Ook is er een integratie met de wedstrijden module van de KNVB, ook vanaf de smartphone te regelen, dus echt iets van deze tijd. Onze website zit nog in de proeffase, maar onze eigen KNVB app is al goed bruikbaar voor wedstrijden, standen etc. Kijk hier op dit tijdelijk internetadres oeverzwaluwen.voetbalassist.nl en download onderaan de android of apple iOS app en maak kennis!

Na de rondvraag is er tijd voor een drankje en een bitterbal en daarna start de Kahoot quiz. Hierin komen behalve voetbalvragen ook vragen  over het jaar 1929 en 90 jaar voor. Een lastige quiz, want maar 43% van de 29 vragen wordt door de 27 deelnemers goed beantwoord. Winnaar wordt overtuigend quizspecialist en voetbalkenner Brandus van der Velde, met op een goede 2e plek Jorn Pries en Albert Ypma als 3e. De uitslag van de kwis in Excel is hier terug te vinden: kahoot kwis ledenvergadering 28 oktober 2019

Al met al een geslaagde vergadering en voorzitter Jelle Zijlstra bedankt alle leden voor hun positieve inbreng. Laten we er met elkaar weer een mooi voetbaljaar van maken!

Spring naar toolbar