Informatie & adressen

Algemeen

Accommodatie: ” De Sandobbe” Dominee L Tinholtstraat 5 8723 CW KOUDUM
Bestuurskamer: 0514-522583  bestuurskamer@oeverzwaluwen.nl
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretaris@oeverzwaluwen.nl
Sporthal/Kantine: 0514-522662  Informatie bij Rinnie en Ali Schreur 0514-522151

Website

Verslagen en foto’s voor plaatsing kun je sturen naar: webmaster@oeverzwaluwen.nl
Advertenties en reclame: webmaster@oeverzwaluwen.nl  Voor sponsoring:  Kijk hier!

Contactpersonen / bestuur per 1-08-2016

Jelle Zijlstra Voorzitter 06-21614828 / 0514-522834 jzijlstra.2@home.nl
Vincent Hol Secretariaat / activiteiten 06-28853025 secretariaat@oeverzwaluwen.nl
Jelle Zijlstra / Laas Boerstra Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@oeverzwaluwen.nl
Jan Velema Penningmeester 0514-850954 jan.velema@home.nl
Laas Boerstra Consul / Materiaal / Contact 1e elftal 06-46811118 laasjantsje@live.nl
Wilco Spoelman Webmaster / P.R. / Kleding 0514-522842 webmaster@oeverzwaluwen.nl
Romke de Jong Sponsoring  06-53292776  RomkedeJong@valuebv.nl
Vacant Afvaardiging jeugd
Technische commissie
functies vacant per 1-9-2016 informatie bij bestuur
Ondersteuning ICT
Rogier Kerkhoven ICT ondersteuning 06-42573742 info@itmediasolutions.nl

Jeugdcommissie: Klik hier!