Informatie & adressen

Algemeen

Accommodatie: ” De Sandobbe” Dominee L Tinholtstraat 5 8723 CW KOUDUM
Bestuurskamer: 0514-522583  bestuurskamer@oeverzwaluwen.nl
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretaris@oeverzwaluwen.nl
Sporthal/Kantine: 0514-522662  Informatie bij tijdelijk beheerder Jelle Zijlstra, jzijlstra.2@home.nl tel. 06 21614828: zie hier voor meer informatie

Website

website: www.oeverzwaluwen-voetbal.nl    of via www.oeverzwaluwen.nl   (portaal site omni vereniging per 26-11-2018)
Verslagen en foto’s voor plaatsing kun je sturen naar: webmaster@oeverzwaluwen.nl
Advertenties en reclame: webmaster@oeverzwaluwen.nl  Voor sponsoring:  Kijk hier!

Contactpersonen / bestuur per 1-01-2018

Jelle Zijlstra Voorzitter 06-21614828 / 0514-522834 jzijlstra.2@home.nl
Jan Velema Penningmeester / ledenadministratie 0514-850954 jan.velema@home.nl
Jelle Zijlstra & Laas Boerstra Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris@oeverzwaluwen.nl
Laas Boerstra Consul / Materiaal / Contact 1e elftal 06-46811118 laasjantsje@live.nl
Wilco Spoelman Webmaster / P.R. / Kleding 06-52557970 webmaster@oeverzwaluwen.nl
Romke de Jong Sponsoring  06-53292776  RomkedeJong@valuebv.nl
Vincent Hol Activiteiten – Secretariaat 06-28853025 vjhol12345@hotmail.com
Gerard Flapper Afvaardiging jeugd 06-24176925 gerardflapper@gmail.com
Technische commissie
functies vacant informatie bij bestuur

Jeugdcommissie: Klik hier!

Spring naar toolbar