Nieuwsbericht

Max Bergsma overleden

Op dinsdag 18 juni is overleden onze trouwe supporter en vrijwilliger Max Bergsma. Hij was bijna 82 jaar oud en nog regelmatig te vinden op het voetbalveld, bij zijn zonen en tegenwoordig bij zijn pakesizzers. Max voetbalde vroeger zelf ook. Bijgevoegd een teamfoto uit de vijftiger jaren.

Hij heeft zich in de voorbijgaande jaren veel ingezet voor Oeverzwaluwen. Hij deed allerlei klusjes en was een van de drijvende krachten van het oud papier. We zullen zijn inzet zeker missen!

We wensen de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Oeverzwaluwen afd. Voetbal

Oeverzwaluwen Voetbal in 50-er  jaren

Oeverzwaluwen II in Franeker; jaartal niet bekend. Achterste rij: v.l.n.r: Heije Hoekema, Jan Westra, Jaap Peterson, Jan van der Veen, Jan Hoekstra, Enne de Vries, Lolke Hoekema, Max Bergsma, Hidde Risselade, Boate Haytema, Tjitte Smits. Zittend: Jan de Vries, Renze Bergsma, Sippie de Jong, Lieuwe de Jong, Bouwe Dijkstra  (bron: Stichting Histoarysk Koudum)

Spring naar toolbar