Nieuwsbericht

Pestprotocol Oeverzwaluwen

Wij hebben een pestprotocol opgesteld. Wij willen onze jeugdleden een omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt dat overal. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende  gevallen.  Het pestprotocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van jeugdleden in voorkomende gevallen benaderen.

Het document is hier te lezen pestprotocol Oeverzwaluwen